iPad Screenshots

Description

Welcome to the ‘Ap Iaith’ theme park where you can develop and master your Welsh skills in key stage 2 and 3 to become a confident and ambitious Welsh learner.

There are ten zones in the ‘ApIaith’ theme park:
Present tense
Past tense
Future tense
Conditional
Expressing opinion
Commands
Idioms
Asking questions
Familiar vocabulary
Being ambitious

Each zone has a user-friendly ‘how to’ guidance and three levelled games.

Win points in these games to open the doors to theme park arcade where you can play retro games to compete for a highscore.

- - -

Croeso i barc thema 'Ap Iaith' lle gallwch ddatblygu a meistroli eich sgiliau Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a 3 i ddod yn ddysgwr Cymraeg hyderus ac uchelgeisiol.

Mae deg ardal ym mharc thema ' Ap iaith ':
Amser presennol
Amser gorffennol
Amser dyfodol
Amser amodol
Mynegi barn
Defnyddio gorchmynion
Defnyddio idiomau
Gofyn cwestiynau
Geirfa gyfarwydd
Bod yn uchelgeisiol

Mae gan bob parth dair gêm ar dair lefel anhawster. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ganllawiau sy'n hawdd eu defnyddio ar gyfer pob parth iaith yn ogystal â gweithgareddau uwcholeuo ar dair lefel anhawster.

Fel cymhelliad ychwanegol, bydd ennill darnau arian yn y gemau iaith yn ennill amser i chi dreulio yn arcêd y parc thema lle gallwch roi cynnig ar gemau retro i gystadlu am y sgôr uchaf.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Information

Provider
University of Wales Trinity Saint David
Size
1.3 GB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPad.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2018 UWTSD
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like