Ap Treiglo 17+

University of Wales Trinity Saint David

    • 3.1 • 15 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’r treigladau. Mae elfen chwilota’r ap dim ond yn cynnwys y geiriau hynny sy’n achosi i’r geiriau sy’n eu dilyn yn syth dreiglo. Felly nid yw’n cynnwys pob rheol treiglo yn y Gymraeg. Ond wrth ddefnyddio elfen adolygu yr ap, dylech allu dod o hyd i’r holl reolau fydd yn eich cynorthwyo i wybod pryd i dreiglo.
Wrth ddefnyddio’r ap hwn, dylech gofio rhai egwyddorion cyffredinol …

* Dydy enwau priod (proper nouns) ddim fel arfer yn treiglo – i Dafydd
* Dim ond enwau lleoedd Cymraeg fydd yn treiglo – o Fryste, ond o Birmingham
* Fydd enwau sydd wedi eu benthyg o’r Saesneg ddim fel arfer yn treiglo e.e. dwy gêm

The aim of this app is to help Welsh speakers and learners to check mutations. The search element of the app only includes those words that will cause the immediate word that follows to mutate. Therefore, this element does not include every rule with regards to mutations. However, the revision element of the app is more comprehensive, and it is aimed as a tool to aid revision of the mutation rules.

Please bear the following principles in mind while using the app …

* Proper nouns will not mutate –i Dafydd
* Only Welsh place names will mutate – to Bristol > i Fryste, but, to Birmingham > i Birmingham
* Nouns that have been ‘borrowed’ from the English language will not usually mutate – two games > dwy gêm

What’s New

Version 1.0

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Ratings and Reviews

3.1 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

Dysgwr Castell-nedd ,

Ap Treiglo

Hoffwn ddefnyddio’r App yma ond ddim yn gweithio bellach ar fy mhrif ffôn. Yn siomedig, felly.

Cwm Bach ,

Won’t open

Did work once but stopped months ago and reinstalling doesn’t solve the problem

athrocymraeg ,

Does not work.

App used to work but now doesn’t work at all. Good idea and super helpful to perfect my Welsh - but simply doesn’t work.

App Privacy

The developer, University of Wales Trinity Saint David, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Tric a Chlic
Education
Tric A Chlic 2
Education
Betsan a Roco yn y Pentref
Education
Dewin a Doti
Education
Ap Cywirdeb Iaith
Education
Aur am Air
Education

You Might Also Like

Ap Geiriaduron
Reference
Welsh Verb Blitz
Education
Cywion Bach - Geiriau Cyntaf
Education
Welsh Trainer
Education
Seren Sillafu
Education
Anagramau
Education