Screenshots

Description

Fjórtán ný verkefni í hverjum verkefnaflokki sem meðal annars innihalda:
100+ ný fyrirmæli, 100+ nýjar spurningar, 100+ ný orð í orðabók
ásamt ýmsum lagfæringum.

Smáforritið Orðagull miðar að því að styrkja orðaforða, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu og máltjáningu nemenda. Allt eru þetta mikilvægir undirstöðuþættir máls og læsis. Gengið er út frá því að smáforritið henti elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi grunnskóla. Einnig getur það nýst eldri nemendum, sem og nemendum sem eru að læra íslensku sem annað tungumál.

Höfundar eru Bjartey Sigurðardóttir, talmeinafræðingur og læsisráðgjafi hjá Menntamálastofnun, og Ásthildur Bj. Snorradóttir, talmeinafræðingur hjá Skrifstofu fræðslu og frístundasviðs Hafnarfjarðar. Teikningar eru unnar af Búa Kristjánssyni og Margrét Júlíana Sigurðardóttir sá um upplestur. Tölvuleikjafyrirtækið Rosamosi vann alla hugbúnaðarvinnu. Smáforritið er enn sem komið er eingöngu til á íslensku.
Leitast er við að virkja áhuga nemenda með því að gera námsefnið skemmtilegt og áhugavert. Þannig eru nýtt þau tækifæri sem felast í smáforritum til að viðhalda áhuga nemenda og styrkja þá grunnþætti náms sem nefndir voru hér að framan. Þrátt fyrir að forritið sé í grunninn hugsað sem málörvunarefni er einnig mögulegt að nota það til lestrarþjálfunar og sem skemmtilega afþreyingu.
Í gegnum skráningarkerfi forritsins er foreldrum og kennurum gert kleift að meta árangur og fylgjast með framförum. Einnig er mögulegt að nemendur geti sjálfir fylgst með eigin framförum. Í byrjun verður hægt að nálgast forritið án endurgjalds hjá App Store.

Möguleikar sem forritið býður upp á:

Að hlusta á og fara eftir heyrnrænum fyrirmælum
Muna og endurtaka fyrirmæli
Já og nei spurningar
Orðaforði
Orðalestur
Lesskilningur
Hlustunarskilningur

What’s New

Version 3.0.1

Minniháttar lagfæringar og betrumbætingar.

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

App Privacy

The developer, Rosamosi ehf., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like