VPBank Money 4+

VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

VPBank Money là ứng dụng dành cho các KH thuộc các chương trình tài trợ chuỗi tại VPBank, giúp KH có thể tiếp cận được nguồn vốn của VPBank một cách nhanh chóng sau chỉ vài thao tác, từ đó rút ngắn thời gian giao dịch giữa Bên bán hàng và Bên mua hàng, giữa KH và VPBank. Đây một trong những ứng dụng mang tính đột phá của VPBank trong quá trình mang đến cho KH trải nghiệm về dịch vụ số của VPBank với các tính năng:

GIẢI NGÂN THẤU CHI ONLINE
- Đại lý giải ngân thấu chi để thanh toán tiền hàng cho Anchor.
- Hệ thống xác thực giao dịch bằng phương thức Smart OTP.

THU NỢ THẤU CHI NHANH CHÓNG

BAO THANH TOÁN CHO NGƯỜI BÁN
- Bên bán hàng tạo và gửi hóa đơn để Bên mua hàng chấp nhận/từ chối thanh toán.
- Bên bán hàng tạo đề nghị giải ngân bao thanh toán cho hóa đơn đã được Bên mua hàng chấp nhận thanh toán.

What’s New

Version 1.12

- Minor bug fixes.
- UI/UX improvements.

App Privacy

The developer, VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Finance
Finance
Finance
Finance
Business
Finance

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance