CHARGE: e-scooter sharing 4+

CHARGE SIA

    • Free

iPhone Screenshots

Description

1. Download the CHARGE Application to your phone from the App Store, get acquainted with the Terms of Use and register.
2. Find the nearest CHARGE electric scooter on the map shown in the application. You can choose any of the electric scooters that are visible in the application. As well as, an electric scooter can be reserved for 5 minutes.
3. To start using the CHARGE electric scooter, stand next to it. Scan the QR code or press “Start journey” in the CHARGE application at the selected scooter.
4. To turn the lights on/off for the CHARGE electric scooters, press once the button under the scooters screen. To change driving mode, press the button quickly twice. CHARGE scooter has 3 modes: “ECO” - drive up to 9 km/h, “D” - drive up to 15 km/h and “S” - drive up to 25 km/h. Choose the right driving mode for you!
5. Before the journey, raise the scooters kickstand and move with one foot on the scooter and push off with the other. To keep driving, press and hold the gas with your thumb. Keep both feet on the base while driving.
6. Ride CHARGE electric scooter on bicycle paths and road part if bicycle paths is not available. You can use pedestrian sidewalks if road part has heavy traffic. Always respect the pedestrians and other road users.
7. Use the brake lever located at the left hand to stop or decrease the electrical scooters speed.
8. Always stop the journey in the Green Zone, which is marked on the CHARGE application map. Place CHARGE scooters in such a way that it does not interfere with pedestrians and other road users and is well visible to future users of the CHARGE scooter. Make sure that the CHARGE scooter kickstand is lowered and the scooter is stable. Press the “Finish a ride” button on the CHARGE application and submit a photo showing that the scooter has been correctly positioned and has not been damaged.

More information on our website: https://www.chargemobility.lv/
__________________________________________________________________________

1. Lejupielādē CHARGE aplikāciju savā telefonā no App Store, iepazīsties ar Lietošanas noteikumiem un reģistrējies.
2. Atrodi sev tuvāko CHARGE elektrisko skrejriteni aplikācijā redzamajā kartē. Tu vari
izvēlēties jebkuru no skrejriteņiem, kas ir redzami aplikācijā. Kā arī elektrisko skrejriteni var rezervēt uz 5 minūtēm.
3. Lai sāktu izmantot CHARGE elektrisko skrejriteni, nostājies tam blakus. Noskenē QR kodu vai nospied “Sākt braucienu” CHARGE aplikācijā pie izvēlētā skrejriteņa.
4. Lai CHARGE elektriskajam skrejritenim ieslēgtu/izslēgtu gaismas, vienu reizi nospied pogu, kas atrodas zem skrejriteņa ekrāna. Lai mainītu braukšanas režīmu, pogu nospied ātri divas reizes. CHARGE skrejritenim ir 3 režīmi: “ECO” - brauc līdz 9km/h, “D” - brauc līdz 15km/h un “S” - brauc līdz 25km/h. Izvēlies sev atbilstošo braukšanas režīmu!
5. Pirms brauciena pacel skrejriteņa kājiņu un, lai uzsāktu kustību, ar vienu kāju nostājies uz skrejriteņa, ar otru atsperies. Lai turpinātu braukt, ar īkšķi nospied un turi gāzi. Braucot turi abas kājas uz pamatnes.
6. Brauc ar CHARGE pa veloceliņiem vai pa ielas braucamo daļu, ja veloceliņi nav pieejami. Ja ielas braucamajā daļā ir intensīva satiksme, vari izmantot gājēju ietves. Vienmēr respektē gājējus un citus satiksmes dalībniekus.
7. Lai apstātos vai samazinātu elektriskā skrejriteņa ātrumu, izmantojiet bremzes sviru, kura atrodas pie kreisās rokas.
8. Vienmēr beidz braucienu “Zaļajā zonā”, kas ir iezīmēta CHARGE aplikācijas kartē. Novieto CHARGE skrejriteni tā, lai tas netraucētu gājējiem, citiem satiksmes dalībniekiem un būtu labi redzams nākamajiem skrejriteņa lietotājiem. Pārliecinies, ka CHARGE skrejriteņa kājiņa ir nolaista un skrejritenis stāv stabili. Spied pogu aplikācijā “Pabeigt braucienu” un iesniedz foto, kur redzams, ka skrejritenis ir novietots pareizi un nav bojāts.

Vairāk informācijas mūsu mājaslapā: https://www.chargemobility.lv/

What’s New

Version 5.19

- Minor bug fixes and performance improvements.

Ratings and Reviews

4.9 out of 5
109 Ratings

109 Ratings

App Privacy

The developer, CHARGE SIA, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Financial Info
  • Location
  • Contact Info
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Travel
Travel
Travel
Travel
Travel
Travel