NiN-App 4+

Miljodirektoratet Org

Designed for iPad

    • Free

iPad Screenshots

Description

NiNapp er en egenutviklet app laget for kartlegging av Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks og basiskartlegging i verneområder. Appen brukes til feltkartlegging på Miljødirektoratets kartleggingsoppdrag, men andre etater kan også få tilgang til å bruke appen i sine oppdrag. NiNapp er tett knyttet opp mot nettklienten NiN-web som brukes til forberedelser og etterarbeid. Appen brukes til å utfigurere og registrere naturtyper i felt.

For å bruke NiNapp må du være godkjent som kartlegger av Miljødirektoratet og få tildelt brukernavn og passord.

What’s New

Version 6.0.9

Endringer denne gang er:

* Det er lagt inn et nytt oppstartsbildet til appen.
* Synkronisering av bilder tatt i offline-modus har fått en overhaling og vi har gjort denne mer robust. Den viser også status i prosessen, og kan vise mer detaljer i eventuelle feil som kan oppstå.

App Privacy

The developer, Miljodirektoratet Org, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Utilities
Productivity
Sports
Sports
Utilities
Education

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities