NiN-App 4+

Miljodirektoratet Org

Designed for iPad

    • Free

iPad Screenshots

Description

NiNapp er en egenutviklet app laget for kartlegging av Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks og basiskartlegging i verneområder. Appen brukes til feltkartlegging på Miljødirektoratets kartleggingsoppdrag, men andre etater kan også få tilgang til å bruke appen i sine oppdrag. NiNapp er tett knyttet opp mot nettklienten NiN-web som brukes til forberedelser og etterarbeid. Appen brukes til å utfigurere og registrere naturtyper i felt.

For å bruke NiNapp må du være godkjent som kartlegger av Miljødirektoratet og få tildelt brukernavn og passord.

What’s New

Version 6.1.2

## Endringer
NIN-845: Justert visning av overlappingsmarkering i kart

## Feilfiks
NIN-799: Fikset feil hvor visning av rødlisteart-knapp forstyrrer listevisning\
NIN-843: Fikset feil hvor mosaikk-knapp ble resatt ved sletting av kartleggingsenheter

App Privacy

The developer, Miljodirektoratet Org, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Min Jegerdokumentasjon
Sports
Jegerprøveeksamen
Education
Sett og skutt
Productivity
Skyteprøvekontrollør
Sports
Arter
Utilities
Fallvilt
Utilities

You Might Also Like

MiS-NiN
Utilities
SKART
Utilities
Allma 2.0
Utilities
Tømmeplan SHMIL
Utilities
BS ordre
Utilities
IVAR Renovasjon Ryfylke
Utilities