Mus i Hus 4+

Magnus Mossberg

    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Får du besök av smågnagare? Hjälp oss att förstå varför de kommer inomhus.

Har du ibland problem med smågnagare, som sorkar och/eller möss, eller näbbmöss som kommer in i vedboden, sommarstugan eller jordkällaren? Med hjälp av denna app kan du enkelt rapportera dina observationer.

När du har observerat förekomst inomhus, så noterar du i appen vilken art du har sett, när du har sett den, var i landet, i vilken typ av hus/uthus och vilka väderförhållanden som rådde vid observationen. Du kan även ladda upp bilder, t ex om du är osäker på vilken art det handlar om och du kan lämna kommentarer.

Till din hjälp har du en artlista och beskrivningar av artgrupper samt telefonens GPS-funktion tillsammans med en karta för att placera observationen rätt geografiskt. Observationerna laddas sedan upp till en nationell databas som drivs av Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå. Detta kräver att du har ett inloggningskonto. Kontot skaffar du på appens startsida.

Du kan också rapportera till webbsidan av Mus i Hus på https://mus-i-hus.slu.se.

Smågnagare är viktiga skadedjur och värdar för zoonoser, dvs. sjukdomar som sprids från djur till människa. För utbrott av sjukdomar krävs i de flesta fall nära kontakt mellan djuren och människan. Vår kännedom om miljöförhållanden som tvingar smådäggdjur inomhus är dock mycket begränsad. I Sverige misstänks t.ex. försämrade snöegenskaper (orsakade av regn på snö) bidra till att tvinga skogssorken inomhus. Med hjälp av appen Mus i Hus hoppas vi få förbättrad kunskap om smågnagarförekomst ”inomhus”, i våra bostäder, förråd och uthus. Den information som rapporteras kommer att väsentligt öka vår kunskap om a) smågnagarnas ekologi och b) faktorer som ligger bakom utbrott av zoonotiska sjukdomar.

Appintegritet

Utvecklaren Magnus Mossberg har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar

Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg