Talkompisar 4+

Öva tiokompisar och andra tal

aMASE AB

    • 4,0 • 1 betyg
    • 29,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Att känna igen och automatisera Talkompisar utgör en av de viktigaste och mest grundläggande matematiska färdigheterna i grundskolan. Talkompisar erbjuder fyra olika sätt att öva Tiokompisar samt andra valfria summor från 10 till 9999. Appen innehåller även möjligheten att spela två personer mot varandra som en extra utmaning.

Appen är förinställd på Tiokompisar, vilket utgör en lämplig utgångspunkt för yngre barn som använder appen. Genom att öva på och lära sig känna igen Tiokompisarna, det vill säga de tal som tillsammans bildar summan 10, så förbättras möjligheterna att även lösa mer komplicerade uppgifter.

Talkompisar innehåller fyra olika övningar och är utvecklad för att barnen i största möjliga utsträckning ska kunna använda appen själva. Varje övning innehåller 6 uppgifter, inkluderande samtliga Tiokompisar, vilka behöver lösas innan en belöning visas för användaren. Det går även att genomföra en övning i par där man tävlar om att bli först med att svara rätt på 6 uppgifter som även de inkluderar samtliga Tiokompisar.

På inställningssidan kan andra summor väljas för fortsatt övning. Därmed kan även äldre barn som kommit längre i sin matematiska utveckling använda appen. Genom att öva med mer komplicerade summor så kan nya matematiska strategier utvecklas. Hur gör du exempelvis för att räkna ut vilket tal som är kompis med 314 för att bilda summan 869? Börja tänk hundratal 5 + 3 = 8, därefter tiotal 5 + 1 = 6 och slutligen ental 5 + 4 = 9 så kommer du snabbare än du kan starta kalkylatorn fram till att svaret är 555. Med en sådan strategi kan även yngre barn lära sig att lösa komplexa matematiska utmaningar. Och kom ihåg - det är aldrig för sent att lära sig nya saker!

Talkompisar innehåller precis som våra andra appar ingen reklam eller några i-app köp. Vi sparar inget online och samlar heller aldrig in några personliga uppgifter om användarna av våra appar.

Nyheter

Version 1.3

Uppdateringar för nya iOS och iPadOS

Betyg och recensioner

4,0 av 5
1 betyg

1 betyg

Appintegritet

Utvecklaren aMASE AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Lära Läsa
Utbildning
Träna Matte
Utbildning
Jag Läser - Läsövningar för barn!
Utbildning
Min Saga
Utbildning
Börja Läsa
Utbildning
Träna Logik
Utbildning

Du kanske också gillar

SifferMix 1
Utbildning
Lyssna och läs
Utbildning
High Frequency Words
Utbildning
Learning English 1
Utbildning
ASL Skrivbok
Utbildning
U MathMind
Utbildning