Träna Matte 4+

aMASE AB

Designad för iPad

    • 2,8 • 4 betyg
    • 29,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Träna Matte är utvecklad för att på ett utmanande och roligt sätt utveckla barnens matematiska färdigheter. Appen är anpassad för barn i tidig skolålder (förskoleklass – årskurs 1) och är indelad i 6 olika nivåer med vardera 15 banor. Nivåerna och banorna stegras samtidigt som momenten återkommer för att befästa kunskaperna. Följande matematiska moment ingår:

# Räkna antal (1-10).
# Räkna antalet ben på flera figurer (1-12).
# Tiokompisar.
# Plus (från antal figurer + antal figurer till enklare tal).
# Minus (från antal figurer - antal figurer till enklare tal).
# Mönster (stegring från enklare mönster med 2 olika bilder till svårare med 4 olika bilder i mönstret).
# Talföljder (stegring från enklare 1-20 ända upp till 100 samt 10-tal och jämna tal).
# Träna den logiska förmågan (vilken del av bilden saknas samt vilken skugga visas).
# Matematiska begrepp (minst/störst, lättast/tyngst, kortast/längst, flest/minst/lika många).
# Geometriska objekt (cirkel, rektangel, kvadrat och triangel).

Träna Matte är utvecklad för att barnen i största möjliga utsträckning skall kunna använda appen själva. För respektive moment finns möjligheten att spela upp en talad beskrivning för vad som skall göras.

Inställningsmenyn är låst via lite svårare matematiska tal för att inte kunna nås av barnen. Förutom några inställningsmöjligheter återfinns i denna meny även möjligheten att skapa och redigera upp till 10 olika användare, vilket kan vara bra om fler än ett barn använder appen. För respektive användare finns det även möjligheten att låsa upp alla nivåer och banor, alternativt att låsa alla nivåer och banor för att börja om från början igen.

Nyheter

Version 1.1

Apple har uppdaterat den här appen för att visa appsymbolen för Apple Watch.

Optimering för iOS 8 samt iPhone 6 / 6 Plus.
Mindre buggfixar och förbättringar.
Touch ID stöd för föräldrameny.
Stöd för flera språk.

Betyg och recensioner

2,8 av 5
4 betyg

4 betyg

Appintegritet

Utvecklaren aMASE AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Lära Läsa
Utbildning
Jag Läser - Läsövningar för barn!
Utbildning
Min Saga
Utbildning
Börja Läsa
Utbildning
Talkompisar
Utbildning
Träna Logik
Utbildning

Du kanske också gillar

SifferMix 1
Utbildning
Lyssna och läs
Utbildning
Motsatslek
Utbildning
Mattebageriet 1 - Börja räkna
Utbildning
Learn with Rufus: Numbers
Utbildning
ASL Skrivbok
Utbildning