Nemecká gramatika 4+

Učíme sa nemčinu

MacMedia

    • 9,99 €

Screenshots

Description

Nemčina - ucelený a stručný prehľad základnej nemeckej gramatiky kladúci dôraz hlavne na jednoduchosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Aplikácia je určená hlavne začiatočníkom, ale aj pokročilejší v nej nájdu užitočné informácie.

Všeobecná časť
- Abeceda
- Výslovnosť
- Pády

Podstatné mená
- Členy
- Rod
- Množné číslo
- Skloňovanie

Zámená
- Osobné zámená
- Zvratné zámená
- Privlastňovacie zámená
- Ukazovacie zámená
- Vzťažné zámená
- Opytovacie zámená
- Neurčité zámená

Prídavné mená
- Skloňovanie
- Stupňovanie
- Prídavné mená s predložkami

Príslovky
- Príslovky intenzity
- Príslovky času
- Príslovky miesta
- Príslovky označujúce smer
- Príslovky spôsobu
- Príslovky príčiny
- Pozícia prísloviek vo vete
- Zámenné príslovky
- Skloňovanie

Slovesá
- Prítomný čas
- Perfektum
- Préteritum
- Pluskvamperfektum
- Budúci čas I
- Budúci čas II
- Príčastie prítomné
- Príčastie minulé
- Rozkazovací spôsob
- Modálne (spôsobové) slovesá
- Konjunktív I
- Konjunktív II
- Trpný rod
- Neurčitok s „zu“
- Odlúčiteľné a neodlúčiteľné predpony
- Zvratné slovesá
- Slovesá s predložkami
- Nepravidelné (silné) slovesá
- Väzba podstatného mena a slovesa

Číslovky
- Základné číslovky
- Radové číslovky
- Zlomky
- Čas
- Dátum
- Výpočty

Spojky
- Priraďovacie spojky
- Podraďovacie spojky
- Podvojné spojky

Predložky
- Predložky s akuzatívom
- Predložky s datívom
- Predložky s akuzatívom a datívom
- Predložky s genitívom

Vety
- Slovosled
- Zápor

What’s New

Version 1.0.8

- malé zmeny a vylepšenia

Ratings and Reviews

simonka432 ,

Nemecka gramatika

Bola som spokojná s aplikáciu, ale po akualizovaní softvéru macu mi prestala fungovať, ale pritom kopatibitila je 10.8 a vyššie,takže neviem kde je chyba,ale aplikácia sa nedá otvorit :/

App Privacy

The developer, MacMedia, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members can use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

SMS client
Utilities
Anglická gramatika
Education
Nemecká gramatika
Education
Lieky
Medical
Blue SMS client
Utilities
Black Clock
Utilities