ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุ‪ก‬ 17+

Info Media Innovation

    • Free

Screenshots

Description

คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นการฝึกอ่านสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านคำที่มักมีปัญหาในการอ่าน คำยากต่างๆ ผู้เรียนจะต้องอ่านคำ และออกเสียงอ่านคำที่ถูกต้อง ได้แก่ ทัณฑฆาต (ตัวการันต์), รร (ร หัน), คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง, คำพ้องรูป คำพ้องเสียง, คำที่ใช้ ฑ, คำที่ใช้ ฤ ฤา, ประโยคสั้นๆ โดยฝึกอ่านออกเสียงกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเท็บเล็ต เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
- ท 1.1 ป2/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
- ท 1.1 ป3/1 อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
- ท 1.1 ป3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน


เนื้อหา

เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
2. คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
3. คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
4. คำที่มีอักษรนำ
5. คำที่มีตัวการันต์
6. คำที่มี รร
7. คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
8. คำพ้อง
9. คำพิเศษอื่นๆ เช่น คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ

Feature
Application เรื่อง “ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้เล่นจะได้ฝึกการอ่านคำ และออกเสียงอ่านคำที่ถูกต้อง ได้แก่ ทัณฑฆาต (ตัวการันต์), รร (ร หัน), คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง, คำพ้องรูป คำพ้องเสียง, คำที่ใช้ ฑ, คำที่ใช้ ฤ ฤา, ประโยคสั้นๆ
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู

What’s New

Version 1.1

ปรับปรุงแก้ไขปุ่มบันทึกเสียง

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Lifestyle
Education
Finance
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education