ตัวสะกดน่าจดจ‪ำ‬ 17+

Info Media Innovation

    • Free

Screenshots

Description

คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดได้ ฝึกอ่านออกเสียงคำอ่านที่มีตัวสะกดต่างกัน สามารถแยกเสียงตัวสะกดในมาตราต่างๆ ได้ ฝึกประสมเสียงพยัญชนะ สระ และตัวสะกดได้ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
- รู้จักมาตราตัวสะกด
- ประสมเสียงพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด
- ประสมพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด ให้เป็นคำที่มีความหมาย
- รู้และเข้าใจความหมายของคำที่มีตัวสะกดต่างๆ


Feature

Application เรื่อง “ตัวสะกดน่าจดจำ” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้พื้นฐานรูปและเสียงของพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแม่ต่างๆ
- เรียนรู้ และฝึกฝนวิธีการแจกลูกสะกดคำ โดยผู้เรียนสามารถเลือกฝึกอ่านตามเสียงสระที่ต้องการ
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมฝึกหัดแจกลูกสะกดคำ
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Education
Lifestyle
Education
Finance
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education