นักสืบพิชิตเมืองปริศน‪า‬ 17+

Info Media Innovation

    • Free

Screenshots

Description

คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นการฝึกอ่านเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน ผู้เรียนจะต้องอ่านคำถามจากโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เข้าใจในสิ่งที่อ่าน และต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป1/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป1/7 บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
- ท 1.1 ป1/8 มีมารยาทในการอ่าน
- ท 1.1 ป2/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/4 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/5 แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
- ท 1.1 ป2/8 มีมารยาทในการอ่าน


เนื้อหา

เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. เข้าใจความหมายของคำ
2. อ่านรู้เรื่อง
3. เติมคำให้ได้ใจความ
4. เข้าใจเรื่องที่อ่าน
5. เข้าใจสัญลักษณ์
6. จับใจความสำคัญได้
7. คาดการณ์เหตุการณ์
8. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือทำตามคำแนะนำจากสิ่งที่อ่าน
9. มารยาทในการอ่าน

Feature
Application เรื่อง “นักสืบพิชิตเมืองปริศนา” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ภายในเกมจะประกอบด้วยด่านคำถามทั้งหมด 20 จุด ในแต่ละด่านผู้เล่นจะได้คำถาม ให้ผู้เล่นอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจ วิเคราะห์คำถาม แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
- ฝึกฝนการอ่าน เข้าใจความหมายของคำ เติมคำให้ได้ใจความ เข้าใจเรื่องที่อ่าน เข้าใจสัญลักษณ์ จับใจความสำคัญได้
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Lifestyle
Education
Education
Finance
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education