ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ของภาษาต่าง ๆ ในอาเซียนทั้ง ๑๐ ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูบรูไน ภาษาเขมร ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยเทียบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหมวดคำต่าง ๆ จำนวน ๖๒ หมวดคำ อาทิ อาหาร เนื้อสัตว์ สถานที่ ทิศทาง ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ จำนวนคำศัพท์แต่ละภาษามากกว่า ๑,๕๐๐ คำ มีรูปภาพและเสียงของเจ้าของภาษาประกอบทุกคำศัพท์ สามารถใช้งานได้ ๒ รูปแบบ คือ ค้นจากคำศัพท์ภาษาต่าง ๆ หรือจากหมวดคำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ต้องการค้นศัพท์พื้นฐานของภาษาต่าง ๆ ในอาเซียน

คำสงวนสิทธิ์หรือข้อตกลงการใช้งาน (Disclaimer)

โปรแกรมประยุกต์นี้พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียนและผู้สนใจไว้ค้นคว้าเป็นความรู้ อีกทั้งได้ฟังการออกเสียงคำศัพท์จากเจ้าของภาษาต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้องในภาษานั้น ๆ เป็นประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา อย่างไรก็ดี สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่ยอมรับความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ อันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

Royal Society Mobile: ASEAN Languages, Royal Society of Thailand Edition is the thesaurus featuring the coverage of more than 1,500 words from each ASEAN Languages which are Melayu Brunei, Khmer Language, Bahasa Indonesia, Laotian, Bahasa Malaysia, Mandarin Chinese in Singapore, Myanmar Language, Philipino Language, Thai Language, and Vietnamese Language, matching with English Language. It is the richest knowledge repository of ASEAN words in daily life consisting of 62 semantic fields, for example food, meat, places, directions, customs and culture etc., with pictures and pronunciations from the native speakers. It perfectly suits the needs of students, teachers, lecturers, and ASEAN languages enthusiasts. You can explore these words via direct search or English alphabetic index and trace back to your search history.

This application was developed by the Office of the Royal Society of Thailand. The purposes are not for commercialization or merchandise. Both all data and the ASEAN Languages application are the patent of the Office of the Royal Society of Thailand. We are not responsible for any damages caused by error information usages or incomplete application download which occurred from the fault of the users.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.4

ปรับปรุงฐานข้อมูล

การจัดอันดับและความเห็น

4.2 จาก 5
5 รายการจัดอันดับ

5 รายการจัดอันดับ

👧🏼👩 ,

ดีค่า

กดฟังเสียงไม่ได้อะ

อาร์ม ,

Very good

Very good ใช้ดี 10 ภาษา

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Office of the Royal Society
ขนาด
201 MB
ประเภท
อ้างอิง
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ