สอ.มจ‪ธ‬ 4+

King Mongkut's University of Technology Thonburi

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิก โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้แบบ Real Time

ซึ่งสมาชิกสามารถวางใจในระบบรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น ด้วยการเข้ารหัส PIN Code

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่น สามารถรองรับการตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

- ข้อมูลสมาชิก

- ข้อมูลทุนเรือนหุ้น และรายการเคลื่อนไหวหุ้น

- ยอดคงเหลือสินเชื่อ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี

- ยอดคงเหลือเงินฝาก และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี

- หลักประกันสินเชื่อ

- การค้ำประกันเงินกู้

- ผู้รับผลประโยชน์

- เงินปันผล

What’s New

Version 1.10

ประปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

App Privacy

The developer, King Mongkut's University of Technology Thonburi, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Education
Education
Education

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance