ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้‪ว‬ 17+

Info Media Innovation

    • 3.5 • 4 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการอ่านภาษาไทย ให้รู้จักรูปและเสียงของพยัญชนะและสระในภาษาไทย ผู้เรียนสามารถฝึกการประสมเสียงของพยัญชนะกับสระได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
- รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย
- รูปและเสียงสระในภาษาไทย
- การประสมเสียงพยัญชนะกับสระในภาษาไทย
- วิธีการออกเสียง
- ประสมเสียงคำตามเสียงที่ได้ยินได้
- ประสมเสียงคำตามความหมายที่ถูกต้องได้


Feature
Application เรื่อง “ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้รูปและเสียงของพยัญชนะต่างๆ ในภาษาไทย และสามารถฝึกฝนกับชุดพยัญชนะย่อยๆ ได้
- เรียนรู้รูปและเสียงของสระต่างๆ ในภาษาไทย และสามารถฝึกฝนกับชุดสระย่อยๆ ได้
- ฝึกฝนการสะกดคำ การประสมเสียงจากพยัญชนะกับสระ
- เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง และวิธีการออกเสียงต่างๆ ที่ถูกต้อง
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

What’s New

Version 1.5

แก้ปัญหาแบบฝึกหักฟังเสียง

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

lisandi ,

Annoying Background Music

The app is great but it got 1 star as it is useless with that annoying background music which can‘t be shut off. There is also no English description available so that parents actually could help their Thai kids they take care. Many (Most) Thai kids don‘t learn how to read properly at school and that app which focusses on phonics could be such a great help but just imagine you have several kids in your classroom or at home working with that app but they start the app on different times. Teachers, parents and care takers soon go crazy because of that annoying background sound. Please get rid of that background music in all your apps and provide at least an English short description and link to the settings page and we will reconsider rating that app again with up to 5 star rating! But before the background music hasn‘t been removed or a link to disable it in English has been added we won‘t rate higher.
This background music is contraproductive to the learning process and concentration of the children. Sorry! I hope you can fix that soon. We have all apps but all apps have the same problem so please remove it in all your apps to make concentration and normalization of the kids possible. We will consider rating all other weeks in about one week!

App Privacy

The developer, Info Media Innovation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Lifestyle
Education
Education
Finance
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education