ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

스마트로프(SmartRope)앱은 탱그램에서 개발한 스마트로프 전용 앱입니다.

탱그램에서 출시하는 LED / PURE / ROOKIE 기기들과 연결하여 운동 기록을 실시간으로 저장하고 관리할 수 있습니다. SmartGYM 앱을 리뉴얼하여 새롭게 만든 앱입니다. 기존의 앱과는 호환되지 않으며, 새롭게 가입해야 합니다.


스마트로프

줄넘기는 단순하면서 많은 칼로리를 소모할 수 있는 전신운동입니다. 짧은 시간에 큰 운동효과를 낼 수 있어 다이어트와 체력보강을 위해서 세계의 많은 사람들이 사용하고 있습니다. 스마트로프는 매일의 목표를 정하고 달성해 나가며 지속적으로 운동 할 수 있도록 도움을 줍니다.

스마트로프 전용 앱입니다.
LED / PURE / ROOKIE 제품과 호환됩니다.


스마트로프 메뉴 설명

- 베이직 카운트
줄을 넘는 횟수를 기록하는 가장 기본적인 모드로 횟수 / 칼로리 / 시간 / 목표량(%)의 4가지 모드를 지원합니다. 줄넘기 운동 기록을 한눈에 파악하고 하루하루 목표량을 달성하여 효과적인 운동을 도와줍니다.

- 인터벌 트레이닝
운동과 운동 사이에 휴식을 넣어 반복하는 훈련 방법입니다. 짧은 시간에 체력을 끌어올릴 수 있습니다.

- 리더보드
전 세계 스마트로프 사용자들의 순의를 알아볼 수 있습니다. 세계의 경쟁자들 사이에서 본인의 순위를 확인해보세요. 일간 / 주간 / 전체 순위를 확인 할수 있습니다.

- 히스토리
월간 / 연간의 줄넘기 횟수를 그래프로 보여줍니다. 지속적인 운동의 결과를 그래프로 확인 할수 있어 꾸준히 운동량을 유지하거나 지속적으로 목표량을 늘려갈 수 있도록 도움을 줍니다.

- 컴페티션
다른 사용자들과 운동 데이터를 공유하고 소통할 수 있습니다. 친구 / 가족과 함께 목표를 정하고 경쟁하여 보다 즐겁게 운동할 수 있습니다.

- 설정
. 구글 / 페이스북 / 이메일 로그인을 지원합니다.
. 개인 정보에서 체중을 설정하시면 보다 정확한 칼로리 계산이 가능합니다.

- AppleHealth 앱 연동
. SmartRope와 Apple의 Health App Database를 통합 할 수 있습니다. SmartRope가 Apple의 Health App Database에 대한 액세스 권한을 부여하면 SmartRope는 건강 및 건강 목표를 추적하는 것과 같은 특정 상황에서 Health App Database로 데이터를 가져 오거나 내보낼 수 있습니다. 또한 SmartRope는 사용자가 소모 한 칼로리 같이 기기에 로컬로 저장 한 데이터를 Health App Database에 전송할 수 있습니다. SmartRope는 권한을 부여하지 않으면 Health App Database를 읽거나 쓸 수 없습니다. 건강 앱 데이터베이스에서 액세스 한 데이터는 타사 서비스 제공 업체 및 / 또는 광고주와 같은 타사와 절대 공유하지 않습니다.

- 그 외 기능
. 스마트로프의 펌웨어 무선 업데이트 기능을 지원합니다.


스마트로프(SmartRope)앱은 앞으로 지속적인 업데이트를 통해 더 재미있고 다양한 기능들이 추가할 예정입니다.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 2.3.5

2.3.5 Leaderboard fixed

การจัดอันดับและความเห็น

4.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

TtUHAg ,

Can't record history data

For iphone app cannot record history data. It doesn't work.

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Tangram Factory Inc.
ขนาด
75.5 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 11.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อังกฤษ, เกาหลี

จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Tangram Factory Inc.
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ