ASVM Dictionary 4+

Cuong Phan Huy

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

ASVM là hệ thống tự điển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác về các thuật ngữ tiếng Anh của chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y. Bên cạnh đó các thành viên đã đăng ký có thể vào website để thêm các thuật ngữ mới cũng như chỉnh sửa lại những từ đã có cho phù hợp.

App Privacy

The developer, Cuong Phan Huy, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

KinderPainter
Education
Onllearning 4.0
Education
MyFPTSchools
Education
OneKids
Education
Learning Effortless English™
Education
VOCA - Học tiếng Anh
Education