Báo cáo sự cố y khoa 4+

Thach Nguyen Xuan

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng báo cáo và quản lý sự cố y khoa cho các đơn vị y tế. Ứng dụng được sử dụng cho các nhân viên báo cáo sự cố, các sự cố sẽ được quản lý bởi các tài khoản quản trị thông qua ứng dụng mobile hoặc ứng dụng web có sẵn.

Đồng thời, người quản trị cũng sẽ được nhận thông báo trên điện thoại khi có các sự cố ở mức độ nặng được báo cáo qua đó giúp nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định xử lý nhanh hơn.

What’s New

Version 1.4

Chúng tôi đã cập nhật một chút lúc khởi động ứng dụng và hiển thị thêm thông tin trong phần danh sách sự cố.

App Privacy

The developer, Thach Nguyen Xuan, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

HoanMyService
Productivity
Gia Phả 4.0
Productivity
Tra Cứu Mã Số Thuế M-Invoice
Productivity
Expense Tracker & Budget App
Productivity
VNPT iOffice
Productivity
Giám sát xe VCN
Productivity