Bys a Bawd 4+

Galactig

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Gan ddefnyddio realiti estynedig, daw Bys a Bawd â hwiangerddi yn fyw o fewn ap i blant o bob oed. Cyd-ganwch gyda Bedo, y bardd glas, gan ddilyn ei symudiadau i’r caneuon yn eich ystafell fyw! Mae’r ap hefyd yn cynnwys animeiddiadau gwahanol i hwiangerddi eraill.

Mae Bys a Bawd yn cynnwys 10 o hwiangerddi adnabyddus Cymraeg:

Ble mae bawdyn
Bys i fyny, bys i lawr
Troi ein dwylo
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Clap, clap, un, dau, tri
Y Dwylo
Dau dderyn bach
Adeiladu tŷ bach
Y siani flewog
Ble mae’r llygoden

Ap gan Cered (Menter Iaith Ceredigion) a Galactig. Y canwr yw Gwilym Bowen Rhys.

Mawr ddiolch i Mudiad Meithrin a Falyri Jenkins am eu haelioni o adael i ni ddefnyddio eu deunydd o Bys a Bawd, a gyhoeddwydd ym 1991.

Ariannwyd Bys a Bawd gan Gronfa Gymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.Bys a Bawd brings nursery rhymes to life using augmented reality in an exciting app for children of all ages. Sing-a-long with Bedo the blue bard and follow his actions for the songs in your own living room! The app also contains nursery rhymes with other fun animations.

Bys a Bawd features 10 well known Welsh nursery rhymes:

Ble mae bawdyn
Bys i fyny, bys i lawr
Troi ein dwylo
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Clap, clap, un, dau, tri
Y Dwylo
Dau dderyn bach
Adeiladu tŷ bach
Y siani flewog
Ble mae’r llygoden

Brought to you by Cered (Menter Iaith Ceredigon) and Galactig. The songs have been sung by Gwilym Bowen Rhys.

A warm thank you to Mudiad Meithin and Falyri Jenkins for their generosity in allowing us the use of their material from Bys a Bawd, published in 1991.

Bys a Bawd has been funded by the Welsh Government Cymraeg 2050 Fund.

What’s New

Version 1.5

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Mwy o ganeuon wedi‘u hychwanegu!
More songs added!

App Privacy

The developer, Galactig, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Llond Ceg
Lifestyle
Adolygu - Revision
Education
Sibrwd
Entertainment
Adolygu 2 - Revision 2
Education
Gofalu Trwy’r Gymraeg
Education
Keep Me Safe
Medical

You Might Also Like

Amser
Education
Seren Sillafu
Education
Brawddegau
Education
Antur Cyw
Education
Cwest Myrddin - Ail Iaith
Education
Numbers in Welsh language
Education