iPhone Screenshots

Description

Với ứng dụng BYT Office, người dùng có thể:
- Quản lý văn bản, công việc, lịch họp theo từng trạng thái xử lý
- Xử lý văn bản, công việc, lịch họp với thao tác đơn giản, dễ dàng
- Trình ký văn bản mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị theo tuần tự hoặc song song
- Ký số, bút phê văn bản nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo tính pháp lý
- Cá nhân hoá trải nghiệm theo cách của bạn!

App Privacy

The developer, VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

K12Online
Education
Edu.One
Education
ePass
Travel
Sức khỏe Việt Nam
News
My Parking
Utilities
SMAS
Education