Screenshots

Description

Over 30,000 people use Cardiff Gov app for a smarter way to connect with Cardiff Council.

Set recycling and waste collection reminders, manage your council tax and report issues to us such as potholes, blocked drains, fly-tipping, and littering.

Reports go directly to the right team, allowing us to resolve issues as efficiently as possible.
For a list of all app services visit www.cardiff.gov.uk/app

Cardiff Council Privacy Notice:

www.cardiff.gov.uk/privacynotice

===========================================

Mae mwy na 30,000 o bobl yn defnyddio ap Cardiff Gov am ffordd gallach o gysylltu â Chyngor Caerdydd.

Gallwch osod negeseuon atgoffa am gasgliadau ailgylchu a gwastraff, rheoli eich treth gyngor a rhoi gwybod am broblemau fel tyllau ffordd, draeniau wedi blocio, tipio a sbwriel.

Mae’r adroddiadau’n mynd yn syth i’r tîm cywir, sy’n ein galluogi i ddatrys problemau mor effeithlon â phosib.
Am restr o holl wasanaethau’r ap ewch i www.caerdydd.gov.uk/ap


Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Caerdydd:

www.caerdydd.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd

What’s New

Version 2.3.1

Book a visit to a recycling centre

In the latest release you will be able to book a visit to a recycling centre from a residential property in Cardiff.

If you need to change your booking you can edit your registration number and the date and time of your visit. You can do this via the app or on our website.

Please remember when you visit a recycling centre your vehicle must be as described at the time of booking and you must include your registration number.

============================================================

Trefnu ymweliad â chanolfan ailgylchu

Yn y fersiwn ddiweddaraf, byddwch yn gallu trefnu ymweld â chanolfan ailgylchu o eiddo preswyl yng Nghaerdydd.

Os bydd angen i chi newid eich apwyntiad gallwch olygu eich rhif cofrestru a dyddiad ac amser eich ymweliad. Gallwch wneud hyn drwy'r app neu ar ein gwefan.

Cofiwch, pan fyddwch yn ymweld â chanolfan ailgylchu, rhaid i'ch cerbyd fod fel y disgrifiwyd e pan drefnoch chi’r slot amser a rhaid i chi gynnwys eich rhif cofrestru.

App Privacy

The developer, Cyngor Caerdydd Cardiff Council, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

 • Financial Info
 • Contact Info
 • User Content
 • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Contact Info
 • User Content
 • Search History
 • Usage Data
 • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

 • Family Sharing

  With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like