Cardiff Gov 4+

Cardiff Council services

Cyngor Caerdydd Cardiff Council

Designed for iPad

  • Free

Screenshots

Description

Over 60,000 people use Cardiff Gov app for a smarter way to connect with Cardiff Council.

Set recycling and waste collection reminders, manage your council tax and report issues to us such as missed collections, potholes, blocked drains, fly-tipping, and littering.

Reports go directly to the right team, allowing us to resolve issues as efficiently as possible. For a list of all app services visit www.cardiff.gov.uk/app

Cardiff Council Privacy Notice:
www.cardiff.gov.uk/privacynotice

This mobile application is partially compliant with the Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA standard. For full details on our Cardiff Gov App accessibility please go to www.cardiff.gov.uk/appaccessibility

============================================

Mae mwy na 60,000 o bobl yn defnyddio ap Cardiff Gov am ffordd gallach o gysylltu â Chyngor Caerdydd.

Gallwch osod negeseuon atgoffa am gasgliadau ailgylchu a gwastraff, rheoli eich treth gyngor a rhoi gwybod am broblemau fel casgliadau a fethwyd, tyllau ffordd, draeniau wedi blocio, tipio a sbwriela.

Mae’r adroddiadau’n mynd yn syth i’r tîm cywir, sy’n ein galluogi i ddatrys problemau mor effeithlon â phosib. Am restr o holl wasanaethau’r ap ewch i www.caerdydd.gov.uk/ap

Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Caerdydd:
www.caerdydd.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd

Mae’r ap hwn yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.
I gael manylion llawn am hygyrchedd Ap Cyngor Caerdydd ewch i www.caerdydd.gov.uk/hygyrcheddeinap

What’s New

Version 2.11.0

We have made improvements to the usability of the app.

We have included some information about how your data is managed and confirmed there is no user account associated with the app.

Bug fixing.-----

Rydym wedi gwneud gwelliannau i ddefnyddioldeb yr ap.

Rydym wedi cynnwys ychydig o wybodaeth am sut mae eich data'n cael ei reoli ac wedi cadarnhau nad oes cyfrif defnyddiwr yn gysylltiedig â'r ap.

Trwsio bygiau.

App Privacy

The developer, Cyngor Caerdydd Cardiff Council, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

 • Financial Info
 • Contact Info
 • User Content
 • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Contact Info
 • User Content
 • Search History
 • Usage Data
 • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Business
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education