iPhone Screenshots

Description

CRCbox to aplikacja z serii 3Clicks, przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. CRCbox oferuje szybki i intuicyjny dostęp do informacji na temat diagnostyki i leczenia raka jelita grubego w ramach Programu Lekowego MZiOS B-4.
W CRCbox znajdziesz między innymi:
Kryteria kwalifikacji, listę badań oraz leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w ramach Programu Lekowego MZiOS B-4
Skale prognostyczne oraz  algorytmy diagnostyczno - terapeutyczne
Ośrodki referencyjne zajmujące się leczeniem zaawansowanego raka jelita grubego
Informacje na temat klasyfikacji działań niepożądanych (CTC)
Materiały dla pacjentów
Wszystkie materiały w CRCbox pochodzą z dobrze udokumentowanych źródeł i są aktualizowane na bieżąco, co zapewnia wiarygodne wsparcie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
3Clicks jest innowacyjną platformą cyfrową, umożliwiającą tworzenie mobilnych aplikacji medycznych, adresowanych do lekarzy specjalistów, która łączy w sobie niezbędną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia danego schorzenia w praktycznym formacie tabel, skal, algorytmów oraz plików multimedialnych.
CRCbox to aplikacja przeznaczona wyłącznie dla lekarzy, wspierająca proces diagnostyczno-terapeutyczny, jednakże nie może stanowić jedynego źródła wiedzy przy podejmowaniu decyzji.
Aplikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może służyć samo-diagnozie przez pacjenta.
W celu otrzymania właściwej diagnozy pacjent powinien skorzystać z profesjonalnej konsultacji lekarskiej.
Dowiedz się więcej o 3Clicks: www.get3clicks.com 
------------------
CRCbox is a mobile application based on 3Clicks platform, designed specifically for oncologists who diagnose and treat patients with advanced colon cancer. CRCbox offers quick and intuitive access to essential medical information on diagnostics and treatment of patients with advanced colon cancer covered by MZiOS B-4 Drug Program
In CRCbox you will find:
•     Essential information on the diagnosis and treatment of patients with advanced colon cancer, who are eligible for MZiOS B-4 Drug Program
•     Prognostic scales, and diagnostic and treatment algorithms
•     Reference centers for treatment of patients with advanced colon cancer in Poland
•     Information on adverse drug reactions classification (CTC)
•     Educational materials for Patients
The content of CRCbox is based on well-documented sources of medical knowledge and is updated on a regular basis, providing HCPs with reliable and practical support in their therapeutic decision process.
3Clicks is an innovative digital platform, which allows developing mobile app, addressed to Health Care Professionals, which combines essential medical knowledge on diagnosis and treatment of specific medical conditions in an easy and practical format containing diagnostic scales, treatment algorithms, and multimedia files.
CRCbox is an application designed exclusively for HCPs, which supports the diagnostic and therapeutic process, however, it can not be the only source of knowledge in making medical decisions.
The application is informative-educational and can not be used in purpose for self-diagnosis by the patient.
In order to obtain a proper diagnosis, the patient should use a professional medical consultation.
Learn more about 3Clicks: www.get3clicks.com

What’s New

Version 1.17.4

ENGLISH:
- general bug fixes and performance improvements
POLISH:
- poprawki błędów oraz zwiększenie wydajności działania aplikacji

App Privacy

The developer, 3clicks sp. z o.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer's privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Information

Seller
3clicks sp. z o.o.
Size
26 MB
Category
Medical
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Polish

Age Rating
12+
Infrequent/Mild Medical/Treatment Information
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like