Screenshots

Description

DDeClass คือ ระบบการเรียนแบบออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สัญญาณโทรศัพท์ 3G ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเลือกสมัครและเรียนในวิชาที่ตัวเองสนใจในลักษณะของ VOD (Video On Demand) โดยการป้อนรหัสผ่านเพื่อ Login เข้ามาเรียนศึกษาวิชาที่ลงทะเบียนไว้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก และสามารถติดตั้งพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง DDeClass การเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น การผลิตสื่อให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น DDeClass จึงได้ใช้เงินลงทุนกว่า 5 ล้านบาท ในการสร้างห้องสตูดิโอที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ในการบันทึกและอัดที่ทันสมัย ตั้งแต่ กล้องที่ใช้บันทึกภาพ และอุปกรณ์บันทึกเสียง และกระดานอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ ตลอดจนอุปกรณ์การตัดต่อ รวมทั้งทีมงานในการผลิตที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อออนไลน์ที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ
นอกจากระบบการผลิตและทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้มาเรียนคือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่ง DDeClass ได้มีการสรรหาอาจารย์สอนผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนเพื่อให้การเรียนผ่านออนไลน์เป็นเรื่องที่สนุกไม่น่าเบือ และจะทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะติดตามในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

What’s New

Version 1.1

แอพนี้ได้รับการอัพเดทแล้วโดย Apple เพื่อใช้การลงชื่อในใบรับรองล่าสุดของ Apple

fix bug and change screen and add In-App Purchases

App Privacy

The developer, Openserve Co.,Ltd., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like