HisAR Heritage 4+

Viarity Ltd.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

HisAR Heritage е приложение, което използва технология с добавена реалност (AR). Творчески и туристически продукт, насочен изцяло към модерна форма на визуално изкуство. Приложението ви предоставя възможност да придобиете дигитално кътче и артефакт от древния град, да уловите духа на конкретната епоха, да усетите и да присъствате виртуално в метаморфозите на Хисаря. Представени са три от ключовите културни локации на града, научавате интересни факти за избрания археологически обект, разглеждате дигиталната му реконструкция и разрез, ставате свидетел на тематична сцена от Римската епоха и притежавате дигитален артефакт, намерен на място.

Приложението съдържа:

- Визуализации и разрези на три от ключовите културни локации на града.
- Визуализации на открити при разкопките артефакти, изработени чрез фотограметрия.
- Анимирани тематични сцени на място от Римската епоха.
- Аудио информация, свързана с всяка част от приложението.
- Авторска музика.
- Интуитивна и лесна навигация.
- Помощно меню с указания.
- Меню с настройки.
- Информация за проекта.
- Активно е на български език.

Културните локации са част от колекциите:
-“Укрепителни системи”
-“Извори и терми”
-“Бит, строителство и изкуство”
-“Религиозни и култови сгради” в процес на разработка.

Инструкция:
• Стартирате приложението, прочетете внимателно Help менюто и следвайте инструкциите.
• Насочвате своето смарт устройство към лицето на маркера: https://viarity.eu/docs/HisARHeritage/HisAR_Heritage_Marker.JPG. Така ще се добави дигитална информация, свързана с обекта.
• Получавате уникалната възможност да запазите на своя смартфон дигитално кътче от археологически обект и реален артефакт от римската епоха на град Хисаря.

Проектът се реализира в партньоство между Археологически музей, гр. Хисаря и Виарити ООД.

---------------------------------------------------------------------------------------

HisAR Heritage is an application that uses augmented reality (AR) technology. It is an artistic and tourist product, entirely focused on a modern form of visual art. The application gives you the opportunity to get a digital piece and artefact from the ancient city, to capture the spirit of the particular period, and to feel and virtually be present at the metamorphoses of Hisarya. Three of the key cultural sights of the city are presented and you learn interesting facts about the chosen archaeological site; you see its digital reconstruction and section, you become witness of a themed scene from the Roman age and have a digital artefact found at the site.

The application contains:

- Visualizations and sections of three of the key cultural locations of the city.
- Visualizations of artefacts discovered during the excavations, made by photogrammetry.
- Animated themed scenes from the Roman era.
- Audio information related to each part of the application.
- Original music.
- Intuitive and easy navigation.
- Help menu with instructions.
- Settings menu.
- Information of the project.
- It is active in Bulgarian.

The cultural locations are part of the collections
-“Fortifications”
-“Springs and baths”
-“Everyday life, building and art”
-“Religious buildings” under construction.

Instruction:
• Launch the application, read the Help menu carefully and follow the instructions.
• Aim your smart device at the face of the marker: https://viarity.eu/docs/HisARHeritage/HisAR_Heritage_Marker.JPG. This will add digital information related to the site.
• You get the unique opportunity to save on your smartphone a digital piece of an archaeological site and a real artefact from the Roman era of the town of Hisarya.

The project is implemented in partnership between the Archaeological Museum of Hisarya and Viarity Ltd.

What’s New

Version 2.2

Performance optimization

App Privacy

The developer, Viarity Ltd., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Praadis Complete Learning App
Education
Glyptothek Munich Mediaguide
Education
Economy Lock
Reference
Flag Card
Education
Spider Mag: Stories & jokes
Education
The Living New Deal
Education