ioner.io 4+

ioner.io

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

İzleme, Kontrol, Veri Analizi, İşletme, Bakım ve Raporlama
Tek bir Platformda

ioner.io ile enerji santrallerinin, analiz, raporlama ve yönetiminin tek bir
sistemle yapılması sağlanmaktadır. Santral ağında
yer alan tüm cihazların, ek bir donanıma ihtiyaç duymadan sunucuya bağlantısı sağlanmakta ve gelen veriler kaydedilip, cihaz yönetimi yapılabilmektedir.
Gerçek zamanlı analiz ve scada ekranları ile müdahalelerin hızlı, kolay ve sistematik bir şekilde yapılması, santrallerin üretim kayıplarının ve tüketimlerin minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır. Cihazlardan elde edilen verilerle, detaylı analiz imkanı sağlanmakta ve performans verileri hesaplanmaktadır.

Çok santral sayısına sahip işletmelerde sistemin işletilmesinde salt insan çabası yetersiz kalmaktadır. Sistemde meydana gelecek olayların anında tespit edilmesi klasik yöntemler ile mümkün olmamaktadır. Daha güvenilir, etkin ve ekonomik işletme için santralde bilgisayar otomasyonuna gereksinim vardır. Bunun için sistem kontrol ve izleme yazılımları gerçekleştirilmiştir. Elektrik enerjisi santralinden, veri toplama sisteminden (SCADA, veri kaydedici, veri tabanı) ve üçüncü taraf hizmetten veri toplar ve bunların tek bir bulut veri havuzundan yönetimi sağlanır.

ioner.io tüm önde gelen üreticilerle uyumludur.

What’s New

Version 1.0.3

Performans güncellemeleri yapıldı

App Privacy

The developer, ioner.io, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

BANO - Balık Noktam
Productivity
Memento: Modern Reminders
Productivity
Digiturk Sinyal Ölçüm
Productivity
Read aloud: Speechy
Productivity
Electronics Engineer Helper
Productivity
Photier
Productivity