OneUni 4+

SAI GON ADVENCED COMPANY LIMITED

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

GIỚI THIỆU OneUni
OneUni là ứng dụng công nghệ giáo dục cung cấp thông tin hữu ích mọi lúc, mọi nơi cho các đối tượng sử dụng là Sinh viên, Giảng viên, Phụ huynh nhằm nâng cao sự tương tác giữa người học và Nhà Trường. Với các dịch vụ như sau:
• Đối với Sinh viên:
• Thông tin hồ sơ sinh viên
• Thông tin về chương trình đào tạo sinh viên đang học.
• Kế hoạch học tập, thời khóa biểu học tập trong học kỳ, năm học
• Kết quả học tập điểm số, điểm rèn luyện
• Thông tin các khoản học phí, lệ phí và thanh toán học phí.
• Khảo sát đánh giá về trường, giảng viên giảng dạy
• Đề xuất và theo dõi các dịch vụ một cửa
• Nhận các thông báo (notify) từ nhà trường
• Theo dõi tin tức nhà trường
• …
• Đối với Phụ huynh:
• Theo dõi kết quả và tiến độ học tập
• Theo dõi điểm rèn luyện
• Theo dõi công nợ và thanh toán học phí
• Nhận các thông báo từ nhà trường
• …
• Đối với GV - CBCNV:
• Nhận thông báo được ban hành từ nhà trường.
• Lịch công tác nhà trường
• Lịch công tác cá nhân
• Hộp thư cá nhân
• Giao việc và xử lý việc được giao
• Xem thông tin lý lịch cá nhân
• Xem lịch dạy – lịch coi thi
• Xem thông tin lương hằng tháng.
• Đăng ký nghỉ phép – đăng ký làm ngoài giờ

What’s New

Version 1.2.6

Sửa lỗi giao diện trang đề xuất biểu mẫu.
Sửa lỗi ở trang chi tiết văn bản đi.
Đánh dấu những ngày có lịch công tác ở chế độ xem lịch công tác theo ngày.

App Privacy

The developer, SAI GON ADVENCED COMPANY LIMITED, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education