Redogal 4+

Xunta de Galicia

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

[GL]
A Rede de Observadores do Medio Mariño Galego (Redogal) pretende ser unha ferramenta para o seguimento e vixilancia da vida mariña de Galicia. As condicións do medio mariño sofren continuos cambios xa sexan naturais ou antropoxénicos, inducidos polo home. Os seres vivos actúan como bioindicadores destes cambios dos ecosistemas, polo que é necesario establecer unha rede de seguimento e vixilancia da vida mariña utilizando como ferramenta o concepto de “Ciencia cidadá”.

Calquera persoa de forma anónima ou ben rexistrándose pode reportar avistamentos desde a aplicación., Para iso, debe acceder a "Reportar avistamento", e encher o formulario dispoñible, cos datos que se solicitan. Os avistamentos recibidos serán revisado polos expertos e, no seu caso, engadidos ao mapa de avistamentos.

Ademais, dispón dos apartados de "Guía de especies" onde poderá consultar algunhas fichas de especies coa súa descrición e os avistamentos xeolocalizados desas especies, novas de interese relacionadas co proxecto, ránking onde se amosará unha listaxe das persoas e o número de avistamentos, información útil con recomendacións sobre como realizar as fotografías ou conservar un exemplar, e de selo caso, o modo de achegalo ao persoal experto. Así mesmo, pode recibir notificacións cando se produce un novo avistamento, se engade unha nova e tamén enviar consultas.

No caso de persoas rexistradas terá acceso á sección "Os meus avistamentos", onde poderá visualizar os avistamentos que enviou e coñecer cal é posición que ocupa no ránking.

[ES]
La Red de Observadores del Medio Marino Gallego (Redogal) pretende ser una herramienta para el seguimiento y vigilancia de la vida marina de Galicia. Las condiciones del medio marino sufren continuos cambios, ya sean naturales o antropogénicos, inducidos por el hombre. Los seres vivos actúan como bioindicadores de estos cambios de los ecosistemas, por lo que es necesario establecer una red de seguimiento y vigilancia de la vida marina, utilizando como herramienta el concepto de "Ciencia ciudadana".

Cualquier persona de forma anónima o bien registrándose, puede reportar avistamientos, para eso debe acceder a "Reportar avistamiento" y en el formulario que hay disponible rellenar los datos que se solicitan. Los avistamientos recibidos serán revisados por personal experto y en su caso añadidos al mapa de avistamientos.

Además, dispone de los apartados de "Guía de especies" donde podrá consultar algunas fichas de especies con su descripción y los avistamientos geolocalizados de esa especie, noticias de interés relacionadas con el proyecto, ránking donde se mostrará un listado de las personas y el número de avistamientos, información útil con recomendaciones sobre cómo realizar las fotografías o conservar un ejemplar, y de ser el caso, el modo de enviarlo al personal experto. Asimismo, puede recibir notificaciones cuando se produce un nuevo avistamiento, se añade una noticia y también enviar consultas.

En el caso de personas registradas tendrá acceso a la sección "Mis avistamientos", donde podrá visualizar en un mapa los avistamientos que envió y conocer cuál es la posición que ocupa en el ránking.

What’s New

Version 1.0.3

[GL] Visualización das fichas de avistamentos recentes, incorporación do filtrado por filo no mapa, posibilidade de subir vídeos no formulario de reportar avistamentos e nova sección de publicacións

[ES] Visualización de las fichas de avistamientos recientes, incorporación del filtrado por filo en el mapa, posibilidad de subir vídeos en el formulario de reportar avistamientos e nueva sección de publicaciones

App Privacy

The developer, Xunta de Galicia, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Travel
News
Reference
Weather
Travel
Education

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities