ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Bank, pay and play with the new and improved Mighty. Our all-in-one app makes your mobile banking experience easier, mightier and personal.

Bank Easy
Mighty Insights: Bank smarter and safer with personalised and timely alerts.
Consolidated accounts tab: Conveniently view all your accounts at a glance.
Mighty FX: Get competitive FX rates across 11 currencies for your trading, online shopping and travel needs.
Mighty Secure: Bank anywhere securely with your digital token.
Contactless ATM withdrawal: Pre-set your withdrawal amount on Mighty. Then, simply tap your phone to enjoy cardless withdrawals at any UOB ATM.

Pay Easy
PayNow: Receive funds quickly via your mobile/NRIC/FIN no.
QR Pay: Spend less time paying and waiting to receive change when you scan with your mobile phone
.
Pay/Transfer: Make payments or transfers on-the-go.

Play Easy
Mighty Lifestyle: Enjoy exclusive dining, shopping and travel deals. Grab limited Mighty Coupons every Friday!
Rewards redemption: Redeem your preferred UNI$ rewards – miles, vouchers, cashback and more – with just a tap.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 12.0.1

In this latest version, we've included a brand new feature! Now, you can add a fun background when you share transfer details with your contacts.

การจัดอันดับและความเห็น

1.5 จาก 5
63 รายการจัดอันดับ

63 รายการจัดอันดับ

Disturbed UOB Customer ,

Honestly, FIX IT!

UOB, I never write reviews. But honestly, this app roll out is disgraceful. As others have mentioned, the Secure Mighty token continuously resets and “requires activation.” After trying every way possible within the app to reset the Mighty token, I’ve found the only way to actually accomplish activation is to delete the app and reload it - starting the process all over again. It’s been like this for over two months - THIS IS NOT A MINOR BUG! But rather core functionality. The only way to make An online transfer is to have the token activated and working! Perhaps more attention should be paid on core banking functions and not “lifestyle” cross-marketing within the app? Seriously UOB, you need to fix this ASAP, otherwise I and many other customers will be leaving. Rated 1 star b/c ‘0’ is not an option.

ความคิดเห็นของนักพัฒนา ,

Hi there!

Thanks for taking the time to share your views with us. Our app did not work as well as it should and we are sorry it’s been frustrating!

The team is working hard to fix all known issues in our updates. The Mighty Secure issue that you have mentioned has been fixed in our latest App version 11.6.0.

Please let us know if the same problems still persists after you have updated the app. Contact us at helpme@uobgroup.com with a description of the problem and iOS version.

UOB Mobile and Digital Team

yourxlover ,

Please hire OCBC’s engineers to build your app

Writing my first Apple store review because this app is just poor. Poor interface, completely unintuitive and un-user friendly. I had to google how to find certain things on the app when the app navigation should have considered friendliness of your interface. Moreover, it is a nightmare trying to find anything on the app, there are too many things going on. While I get that Mighty Secure is meant to ensure security of transactions, it really is a Mighty Pain to use. Take a leaf out of OCBC’s book, please. Their app is simple but it gets the job done.

ความคิดเห็นของนักพัฒนา ,

Dear yourxlover,

Thanks for taking the time to share your views with us. Our app did not work as well as it should and we are sorry it’s been frustrating!

You may visit uob.com.sg/personal/support/mighty-user-guide to view step-by-step guides on various key services on UOB Mighty App.

Do let us know if you need any further assistance. Contact us at helpme@uobgroup.com with a description of the problem.

UOB Mobile and Digital Team

happyuser13245 ,

Improved design, but loss in functionality

I was excited by the UOB app, and the improved design gave a great first impression. Unfortunately, it now takes longer to get things done. Even though I set up Mighty Secure during the initial onboarding, the app doesn’t seem to remember that, and I need to use SMS OTP for every transaction. Furthermore, my Quick View settings are not persisted between app sessions.

Great effort, and this could have been something good, but this app was released before it was ready to launch (I.e. without comprehensive testing), and has given me a negative impression of UOB.

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

"United Overseas Bank Limited Co." ซึ่งเป็นนักพัฒนาได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บและเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • ตำแหน่งที่ตั้ง
  • ตัวระบุ

ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บรวบรวมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • ข้อมูลการใช้งาน
  • การวินิจฉัย

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับ

  • Wallet

    เก็บบัตรผ่าน ตั๋ว บัตร และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

คุณอาจจะชอบ