Đặt Xe Nội B‪ộ‬ 4+

Nguyen Van Hung

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Quản lý đội xe nội bộ của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Có thể xác định vị trí xe, ai đang sử dụng, lịch trình công tác của xe.

Chức năng chính của Điều xe nội bộ:
1. Nhân viên được cấp quyền có thể tự đặt xe
2. Tài xế nhận lệnh tự động qua app
3. Để dàng quản lý lịch tình công tác
4. Quản lý các loại chi phí phát sinh trong chuyến công tác

What’s New

Version 1.1.1

Hiển thị lịch sử chuyến đi trong chọn thêm điểm đó/điểm công tác/điểm về

App Privacy

The developer, Nguyen Van Hung, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Business