Phần Mềm Xe - Tài X‪ế‬ 4+

Nguyen Van Hung

Designed for iPhone

    • 4.6 • 5 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

- Tự nhận lệnh từ điều độ, tự xác định điểm đi - điểm đến
- Báo cáo thông tin chi tiết từng chuyến xe
- Hệ thống thông báo tức thời, giúp tài xế chủ động trong công việc
- Thông tin được báo về trung tâm, giúp xác định các thông số kỹ thuật xe như dầu,độ hao mòn bánh xe . . . giúp quản lý xe tốt hơn, bền hơn

What’s New

Version 1.3.8

Sửa lỗi không hiện bản đồ
Cho phép tài xế Du lịch được tạo lệnh

Ratings and Reviews

4.6 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

App Privacy

The developer, Nguyen Van Hung, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Navigation
Travel
Travel
Navigation
Travel
Navigation