Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Aquila DVR is a H.264 digital video recorder remote viewer.

01. Address Book.
02. PTZ Control.
03. Relay Control.
04. Multi Channel H.264 Viewer.
05. Double tap to switch single channel mode/quad channel mode.
06. Scroll left/right to switch next/previous channel.
07. Listen DVR Audio.
08. Talk to DVR.
09. Remote Playback.
10. Event Notification.
11. Notification detail filters.
12. Snapshot.
13. Zoom video.

Có gì Mới

Phiên bản 20.11270

Fixed UI bug.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Aquila DVR, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích