Athena OWL 17+

Thu hồi n‪ợ‬

A4B JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng X Agent giúp đối tác thu hồi nợ nhanh chóng
Các tính năng nổi bậc
- Lê kế hoạch thu hồi nợ
- Xem chi tiết hợp đồng phân bổ
- Thống kê số lượng
- Bản đồ điều hướng tới nhà khách hàng

Có gì Mới

Phiên bản 1.00.29

- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, A4B JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Betrimex
Kinh Doanh
Suno F&B Gọi món
Kinh Doanh
FPHost - Quản lý căn hộ, trọ
Kinh Doanh
FESGO-Mobile
Tài Chính
eTelecom - Tổng đài CSKH
Kinh Doanh
Finbase
Tài Chính