iSign 4+

Tự động hóa quy trình tài liệu

A4B JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPad

    • 4,7 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

iSign - Tự động hóa quy trình tài liệu của bạn một cách dễ dàng
Cung cấp giảp pháp chuyển đổi số, tự động hóa toàn bộ quy trình ký kết giữa các bên, tiết kiệm 90% thời gian và chi phí so với phương thức ký kết truyền thống.
Giải pháp iSign có các ưu điểm nội bật sau:
1. Tự động hóa quy trình ký v
- Hỗ trợ đa dạng nhiều mẫu tài liệu, mẫu quy trình tự động
- Dễ dàng điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
- Trình ký nhiều tài liệu cùng lúc trên một quy trình ký
2. Quản lý tập trung
- Tạo, điều chỉnh, phê duyệt và lưu trữ tài liệu trên mộtnền tảng duy nhất
- Tìm kiếm các tài liệu dễ dàng
- Không rủi ro thất lạc
3. Tiết kiệm và linh hoạt
- Giảm thời gian: xử lý trình ký, vận chuyển
- Tiết kiệm tối đa chi phí: in ấn, lưu trữ, bảo quản, phân phối
- Hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng khác: ERP, ECM, CRM, HRM,…
4. Ký kết thông minh
- Ký trên các thiết bị: máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại
- Ký với nhiều loại chữ ký: Ký điện tử, USB Token, HSM, Cloud HSM
- Ký kết với nhiều phương thức: từ email, tin nhắn, trên phần mềm
5. Bảo mật
- Đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn an ninh thông tin
- Chống giả mạo bằng định danh điện tử e-KYC

Có gì Mới

Phiên bản 4.00.00

- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, A4B JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

myVNG
Hiệu Suất
Finany
Hiệu Suất
Nhất Trần
Tài Chính
AZExpress - Chuyển phát
Hiệu Suất
MAP CAR – Bản Đồ Xe Tự Lái
Kinh Doanh
TrustSign
Kinh Doanh