BOS Mobi 4+

BOS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPad

    • 4,3 • 15 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Ứng dụng giao dịch chứng khoán của BOS Securities

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.23111302

- Bug fixes
- Performance improvements

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
15 đánh giá

15 đánh giá

Danh Tú 789 ,

Pro

Phần mềm chuyên nghiệp, dễ sử dụng

hanuing ,

Lừa đảo

Quỵt tiền, chủ tịch bẩn

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, BOS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

PSI Mobile
Tài Chính
ABS Invest
Tài Chính
VFS Mobile
Tài Chính
DAS Trading
Tài Chính
APG Trading
Tài Chính
TVB Mobile Trade
Tài Chính