Fitlich 4+

Melasoft GmbH

Được thiết kế cho iPad

  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

You can link your calories burned and exchange them into FBUTE tokens, the world's first and only cryptocalorie.

You can challenge yourself and your friends with Fitlich. You can either workout alone or together with your friend by creating challenge groups and add your friends to the challenges. Fitlich helps you to complete your challenge goals and motivate yourself and your group.

Results come from consistency. A structure is needed to help someone consistently move forward towards an end date or a specific goal. Fitlich challenges offer this. Customized workouts helps you accomplish the goals set by a specific deadline. Fitlich helps you to keep moving forward, reach your goals, adapt and progress.

Download Fitlich and set a challenge to achieve your goals, motivate yourself and cheer up your workout routine.

Fitlich app uses the HealthKit or CareKit APIs and integrates with the Health app.

Có gì Mới

Phiên bản 1.9.4

- You can attend community challenges and be part of this positive competitiveness and earn together.
- With daily rewards for Free users you can earn 3 FBUTE Token every week.
- Performance improvement

Sự Kiện

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Melasoft GmbH, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Danh Bạ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục