Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Magic Home Pro is a wifi controller APP for smart led lighting.

New feature:
1. Faster Start without scanning
2. Easier to set light to router
3. Different type of device can be added to same group
4. One device can be added to multi-group
5. Local and remote control can be displayed automatically
6. List shows the light status and color
7. New UI design

Có gì Mới

Phiên bản 1.7.0

Fixed bug

Xếp hạng và Nhận xét

2.8/5
6 đánh giá

6 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển zhibiao Lin cho biết phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như mô tả bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích