Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Magic Hue WiFi is a revolutionary new light bulb that changes the way you see light.
Magic Hue WiFi is a WiFi enabled smart LED light bulb that you can control with your smart phone or tablet.
With the Magic Hue WiFi app, you can get creative and personalize your lighting. With a color palette of 16 million colors, the ability to group bulbs together, setup timers, sync your bulbs to music etc, the possibilities are endless.
And you can control your lights outdoors from anywhere in the world!
Wonderful! Thank you!

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.2

Fix the bug of music mode

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, zhibiao Lin, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích