MyPTI-Khách Hàng 4+

PTI Insurance

Được thiết kế cho iPad

    • 1,0 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

MyPTI là sản phẩm của TCT Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng).

Ứng dụng phục vụ cho đối tượng là khách hàng đã mua và chuẩn bị mua bảo hiểm của PTI.
Giúp khách hàng cập nhật các thông tin cá nhân nhanh chóng nhằm đảm bảo các chính sách và quyền lợi cá nhân.
Là một kênh kết nối giữa khách hàng và TCT Cổ phần bảo hiểm Bưu điện, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của PTI.

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

Sửa một số lỗi.

Xếp hạng và Nhận xét

1,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, PTI Insurance, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tài chính
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính