Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

- App được Recycle One phát triển nhắm kết nối giữa Nguồn phát thải (Hộ gia đình; cá nhân; tổ chức …) với Người thu mua phế liệu (Ve chai/Đồng Nát) trong giai đoạn 1.

- Ở các giai đoạn tiếp theo app sẽ được cấu trúc và phát triển để có thể kết nối với mọi bên liện quan có tác động trong việc thiết lập vòng đời mới cho rác thải sinh hoạt của Việt Nam.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.0

Cập nhật và sửa lỗi ứng dụng.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Mobiland, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Tiện ích
Lối Sống
Lối Sống

Có Thể Bạn Cũng Thích

Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống