TaiwanAirQuality 4+

YI HAN TSAI

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng này có API thuộc về nền tảng dữ liệu mở của Cơ quan quản lý bảo vệ môi trường Yuan, R.O.C. (Đài Loan). Chúng tôi sử dụng API này để trình bày dữ liệu chất lượng không khí tại Đài Loan bằng cách liệt kê nó. Nó cho phép người dùng kiểm tra chất lượng không khí cho mọi quận hạt / thành phố và cho phép người dùng đánh dấu / xóa địa điểm họ thích / xóa.

Ứng dụng này miễn phí.

Có gì Mới

Phiên bản 4.0

1. Bugs fix.
2. Support iOS 15.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, YI HAN TSAI, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Thời tiết
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Mạng Xã hội

Có Thể Bạn Cũng Thích

Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết