VBQPPL tài nguyên môi trường 4+

VBQPPL tài nguyên môi trường

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tiện ích tra cứu nhanh văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về tài nguyên và môi trường là ứng dụng cung cấp cơ sở dữ liệu và tiện ích tìm kiếm VBQPPL hiện hành về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật về tài nguyên và môi trường.
Cơ sở dữ liệu gồm gần 1.300 văn bản được chia theo lĩnh vực, theo loại văn bản và cơ quan ban hành. Trong mỗi lĩnh vực được sắp xếp theo thứ tự Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư… cung cấp cho người dùng phương thức tra cứu từ tổng thể đến chi tiết về lĩnh vực để tìm kiếm, xem và khai thác bản gốc văn bản theo yêu cầu của người sử dụng.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.4

Hỗ trợ xem tài liệu khi không có Internet

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Tiện Ích
Tiện Ích
Kinh Doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện Ích
Tiện Ích
Tiện Ích
Tiện Ích
Tiện Ích
Tiện Ích