Sodexo Osobní účet 4+

Sodexo Benefity

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Aplikace Osobní účet představuje snadný a uživatelsky příjemný způsob, jak mít přehled a kontrolu
nad svými karetními účty od Sodexo. Ať už využíváte Gastro Pass CARD, Flexi Pass CARD nebo
permanentku ActivePass, na jednom místě máte možnost mít přehled o zůstatcích, zkontrolovat a
filtrovat si uskutečněné transakce nebo návštěvy, zjistit informace o aktuálně expirujícím kreditu,
denním limitu nebo předplatném ActivePassu.
Součástí aplikace jsou také speciální nabídky pro uživatele Sodexo karet, díky kterým získáte celou
řadu slev a výhod u partnerů Sodexo.
Dále máte také možnost svoje účty a karty blokovat nebo odblokovat, resetovat PIN nebo zažádat si o
novou kartu.
Přímo v aplikaci si také vyhledáte provozovny, ve kterých můžete uplatnit váš typ karty. Aplikace Vám
ukáže partnerské provozovny ve vašem okolí nebo na základě vyhledávaní kdekoliv v České republice
a také vás do vybraného místa dokáže navigovat.
Pro zvýšení komfortu si můžete při prvním přihlášení do aplikace zvolit možnost zkráceného
přihlášení pomocí PINu, obličeje nebo otisku prstu.
POZOR - Pro využívání aplikace je nutné nejdřív provést registraci na Sodexo Osobním účtu
(www.sodexo-ucet.cz)!
-----------------------------------------------------
The Personal Account application is a simple and user-friendly way to keep track of and control your
Sodexo card accounts. Whether you use the Gastro Pass CARD, Flexi Pass CARD, or ActivePass, you
can keep track of your account balances, check and filter out transactions or visits, find out about
your current credit, daily limit or subscription of ActivePass.
The application also includes special offers for users of Sodexo cards, thanks to which you receive a
number of discounts and benefits from Sodexo partners.
You can also block or unblock your accounts and cards, reset your PIN, or request a new card.
You can also search for partner places in which you can apply your card type directly in your app. The
app will show you partner places in your area or you can search anywhere in the Czech Republic.
Moreover, you can also navigate to the selected location.
For a more convenient user-experience, you can choose to use the PIN, FaceID or fingerprint when
logging in to the app.
WARNING - To use the application you must first register with Sodexo Personal Account (www.sodexo-ucet.cz)!

What’s New

Version 2.3.0

In this version, we are fixing some minor bugs.

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
4.6K Ratings

4.6K Ratings

Defahkto ,

Not working

I have a problem with logging into the app. Was working without any problem for half year. Touch ID works, but it says that ‘logging datas are wrong’. Same for password.

Developer Response ,

Hello, thank you for your feedback. We are trully sorry that you can't login into the app. If these problems are still on the place, write to us on the mail support@adastra.one and we will take a look on that. Team Sodexo

SojibO1 ,

No transaction data

Hello. I can’t see my transaction in the app. So please do something so that I can see all my transaction. Thank you

Developer Response ,

Good morning and thank you for your feedback. If you have problem to see your transactions in your app, feel free to contact us on support@adastra.one. We will do our best to solve this issue. Team Sodexo Benefity

Marek.Potociar ,

Mostly useless without ApplePay support

Sodexo has been promising ApplePay support at least since 2018. Yet, 4 years later and still no ApplePay support. If I cannot pay with Sodexo without having my card physically with me, then this app is pretty much useless. What is even more annoying, Google Pay has been supported for quite a while now.

Developer Response ,

Good morning and thank you for your feedback. We are truly sorry that you are not happy with out app. We will do out best to have apple pay in our app in near future. Team Sodexo Benefity

App Privacy

The developer, Sodexo Benefity, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Financial Info
  • Contact Info
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Finance
Business
Finance
Finance
Productivity
Finance