Eisteddfod Yr Urdd 17+

Moilin Cyf

Designed for iPhone

    • 4.5 • 39 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Dyma ap tywys dwyieithog Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
This is the Urdd National Eisteddfod bilingual guide app.

Dyma ap tywys dwyieithog Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Mae disgrifiad o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.
This is the Urdd National Eisteddfod bilingual guide app. A description of its features are detailed below.


Ofewn yr ap fyddwch yn medru:

Gweld rhestr ddyddiol o gystadlaethau, wedi hidlo drwy categori.
Chwilio am gystadleuwyr yn ôl enw neu ysgol.
Rhannu canlyniadau ar facebook a twitter.
Rhyngweithio gyda map o'r maes.
Gweld rhestr ddyddiol o weithgareddau sydd ar y maes.
Creu amserlen eich hyn, wrth nodi hoff gystadlaethau.
Gweld rhagolygon tywydd ar y maes.
Gweld blog newyddion o'r maes a twitter yr Urdd.
Gweld gwybodaeth ar deithio i'r maes.


Within the app you will be able to:

View lists of daily competitions, filtered by category.
Search for competitors by name or school.
Share competitions and results on Facebook and Twitter.
Interact with a detailed map of the 'maes'.
View a list of daily activities on the 'maes'.
Create your own timetable by selecting favourite competitions.
Check the weather forecast on the 'maes'.
View news items and the Urdd twitter feed, from within the app.
View information about travelling to the 'maes'.

What’s New

Version 1.7.4

Cynnwys newydd ar gyfer Eisteddfod 2022.
New content for Eisteddfod 2022.
Mewn achos o anghysondeb rhwng yr ap a’r Rhaglen Swyddogol, y rhaglen sy’n gywir
In case of discrepancy between the ap and the Official Program, the program is correct

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
39 Ratings

39 Ratings

SiwanHaf ,

Pryd y bydd yn newid i 2019

Diolch

sparkycymru ,

2018

Pryd fydd ap Eisteddfod yr Urdd 2018 yn ynddangos?

Sar the sassy unicorn ,

???

Pryd bydd yr app yn newid ar gyfer 2019?

App Privacy

The developer, Moilin Cyf, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Travel
Education
Travel
Lifestyle
Education
Health & Fitness

You Might Also Like

Travel
Travel
Travel
Travel
Travel
Navigation