iPhone Screenshots

Description

Aplikacja Citi Mobile® umożliwia zarządzanie finansami - o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Intuicyjna nawigacja zapewnia wygodny dostęp do konta osobistego i karty kredytowej.

Do aplikacji zalogujesz się podając nazwę użytkownika i hasło, których używasz w Citibank Online lub korzystając z funkcji Touch ID i Face ID. Jeśli nie masz jeszcze dostępu do naszej bankowości internetowej, rejestracji możesz dokonać bezpośrednio w Citi Mobile.
Ponadto aplikacja umożliwia Ci korzystanie z mobilnej autoryzacji przy użyciu Citi Mobile Token.

Lista funkcjonalności w aplikacji Citi Mobile:
Konto osobiste:
- Citi Kantor – wygodna platforma wymiany walut
- informacje o saldzie, dostęp do historii transakcji
- przelewy pomiędzy własnymi rachunkami, zewnętrzne, zagraniczne i walutowe w tym przelewy Express Elixir i do Urzędu Skarbowego
- usługa Citi Global Wallet dzięki której, karta debetowa sam odpowiednio wybierze walutę transakcji przy płatności online lub zagranicą bez konieczności przepinania karty do konta walutowego
- możliwość otwarcia rachunków walutowych w ramach usługi Citi Global Wallet
- możliwość aktywacji nowej karty
- zarządzanie lokatami

Karta kredytowa:
- możliwość aktywacji nowej karty
- możliwość zmiany kodu PIN
- wykaz transakcji oraz informacje o dostępnym kredycie i zadłużeniu
- dostęp do historii transakcji
- dostęp do wyciągów w formacie PDF za okres ostatnich 12 miesięcy
- spłata zadłużenia karty
- pożyczka z karty w szybkim procesie online
- możliwość rozkładania na raty wybranej kwoty zadłużenia z wyciągu lub transakcji powyżej 100 zł, dokonanych kartą kredytową (RRSO: 7,44%)

Aplikacja Citi Mobile jest dedykowana wyłącznie klientom bankowości detalicznej, Banku Handlowego w Warszawie S.A. Treści udostępniane za pośrednictwem aplikacji Citi Mobile zostały stworzone wyłącznie dla lokalizacji, w której Bank Handlowy w Warszawie S.A działa i posiada licencję na prowadzenie działalności.

The Citi Mobile® application allows you to manage your finances, wherever you are, whenever you want. Intuitive navigation provides convenient access to all your personal accounts and credit cards.

You can log in to the app by entering your Citibank Online username and password or using the Touch ID or Face ID feature. Users who have not previously used our online banking can register directly in Citi Mobile®.
Additionally the app allows for the mobile authorisation with Citi Mobile Token.

A list of functionalities available in the Citi Mobile® application:

Personal account:
- Citi Kantor - a convenient currency exchange platform
- information about account balance, access to transaction history
- transfers between own and external accounts, foreign and currency transfers, including Express Elixir transfers and transfers to the Tax Office
- the Citi Global Wallet service thanks to which the debit card will select the transaction currency by itself when paying online or abroad without having to switch the card to a foreign currency account
- possibility to open foreign currency accounts as part of the Citi Global Wallet service
- possibility to activate a new card
- deposit management

Credit card:
- possibility to activate a new card
- ability to set or change PIN
- list of transactions and information on available credit and balances
- access to transaction history
- access to PDF statements for the last 12 months
- card debt repayment
- loan from the card in a fast online process
- possibility of converting into instalments a part of your outstanding balance or transactions above PLN 100, carried out with a credit card (EIR: 7,44%)

The use of this Citi Mobile application is for the consumer banking customers of Bank Handlowy w Warszawie S.A. only. Content provided via this Citi Mobile application is not specifically created for any territory other than where Bank Handlowy w Warszawie S.A operates/is licensed to operate.

What’s New

Version 8.9

CO NOWEGO:
Uruchomiliśmy dla Ciebie zaktualizowaną wersję aplikacji mobilnej, wprowadzając poprawki i nowe funkcjonalności, aby bankowość z nami była jeszcze łatwiejsza. W najnowszej wersji wprowadzamy odświeżony wygląd ekranów w aplikacji. Dodatkowo wprowadzamy możliwość otrzymywania powiadomień serwisowych oraz o nowy ofertach.

WHAT'S NEW:
We have launched an updated version of the mobile application for you, making some corrections and introducing new functionalities to make banking with us even easier. In the latest version we are introducing a new look for screens in the application. Additionally, we introduce the possibility of receiving service notifications and about new offers.

Ratings and Reviews

4.1 out of 5
2.9K Ratings

2.9K Ratings

PLARIND ,

Token doesn’t work

When trying to use the token feature it doesn’t work for transactions where I should get a notification, if you disable this feature I can use OTP for the online transactions but then transfers stop working on the app.

Try to either fix one thing or the other, new version seems to be useless if security is the only thing thats concerns the application and not customer friendly application

Developer Response ,

Sorry for the inconvenience. Please send us a message with details on Citibank Online. We'll check it.

ExpatInWroclaw ,

Citi mobile token

I am having some problem with Citi mobile token also since yesterday. It seems other people is having the same problem. I just called Helpdesk and they only tell to uninstall and re-install application and they don’t know what else to do. I did disable/re-enable, sync and reset followed by sync and doesn’t work. Please help because this is importante feature.

Developer Response ,

Sorry for the inconvenience. Please send us a message with details on Citibank Online. We'll check it.

clairebearshares ,

Awful!!

Token doesn’t work, app crashes, can’t transfer - doesn’t work sometimes. Have to enter password twice (once for login)to transfer (second before transfer). Doesn’t use face recognition for password request for transfer but will use it for logging into the app? I have contact support and out these issues 2 TIMES - nothing changes - terrible app and terrible developers. Embarrassment. The notifications for the online payments DO NOT WORK. I have called “reset my token” all of it. NOT WORKING. I will be closing my account.

Developer Response ,

Sorry for the inconvenience. Please reinstall the application. All information about online payments you can find here: https://www.citibank.pl/online-payments.html In case of technical problems, please send us a message with details on Citibank Online. We'll check it.

App Privacy

The developer, Bank Handlowy w Warszawie S.A., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Financial Info
 • Location
 • Contact Info
 • Contacts
 • User Content
 • Identifiers
 • Usage Data
 • Sensitive Info
 • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

 • Family Sharing

  Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like