SnabbMatte 4+

Träna dina mattekunskaper‪!‬

aMASE AB

Designad för iPad

    • 9,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Öva dina matematiska färdigheter på ett roligt och utmanande sätt! Appen riktar sig främst till årskurs 7-9 (13-15 år) och erbjuder oändligt med uppgifter för att öva många av de grundläggande matematiska färdigheterna.

Den grundläggande delen av appen består av olika uppgifter där du behöver klara 10 uppgifter inom 75 sekunder. När det är gjort kan du fortsätta med ytterligare 10 uppgifter och försöka få så hög poäng som möjligt.

I statistik- och öva-delen kan du se resultatet för varje kategori för att se inom vilken kategori du behöver öva mer. Du har också möjlighet att öva en viss kategori innan du gör ett nytt försök att förbättra ditt rekord.

Appen innehåller uppgifter indelade i dessa 30 kategorier:
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Prioriteringsregler
Multiplikation med 10, 100 & 1000
Division med 10, 100 & 1000
Decimalform
Avrunda till heltal
Avrunda till decimalform
Decimalform - addition
Decimalform - subtraktion
Decimalform - multiplikation
Decimalform - division
Talföljder
Negativa tal - addition & subtraktion
Negativa tal - multiplikation & division
Potenser
Tiopotenser
Kvadratrot
Längdenheter
Viktenheter
Volymenheter
Areaenheter
Volymenheter (kubik)
Medelhastighet
Medelvärde
Median
Typvärde
Primtal

Nyheter

Version 1.5

Korrigeringar och förbättringar. Nya uppgifter tillagda.

Appintegritet

Utvecklaren aMASE AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Game Center

    Utmana vänner och kolla resultattavlor och prestationer.

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Lära Läsa
Utbildning
Träna Matte
Utbildning
Jag Läser - Läsövningar för barn!
Utbildning
Min Saga
Utbildning
Börja Läsa
Utbildning
Talkompisar
Utbildning

Du kanske också gillar

HC And - Nyrebørn
Utbildning
HistoMaster USA
Utbildning
Science : Learn Geography
Utbildning
High School Earth Science
Utbildning
HC And - Kræft
Utbildning
High School Chemistry
Utbildning