iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja Interton Sound™ jest kompatybilna z następującymi aparatami słuchowymi:
Interton Ready™
Interton Move™

Aplikacja Interton Sound pozwala kontrolować aparaty słuchowe bezpośrednio z urządzenia przenośnego. Możesz zmieniać programy, wprowadzać korekty dźwięku i zapisywać je jako ulubione. Aplikacja pomoże Ci nauczyć się co i jak możesz robić. Może nawet pomóc w znalezieniu aparatów słuchowych, jeśli je zgubisz.

Uwagi: Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Interton, aby uzyskać informacje o dostępności produktów i funkcji na swoim rynku. Zalecamy, aby aparaty słuchowe miały najnowszą wersję oprogramowania. W razie wątpliwości skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Zgodność urządzeń przenośnych z aplikacją Interton Sound:
Aby uzyskać aktualne informacje na temat zgodności, odwiedź stronę internetową aplikacji Interton: www.interton.com/compatibility

Użyj aplikacji Interton Sound, aby:
• Dostosuj ustawienia głośności w aparatach słuchowych
• Wycisz swoje aparaty słuchowe
• Dostosuj głośność Twoich akcesoriów Interton do transmisji strumieniowej
• Zmiana programów Audio i Środowiskowych
• Edytuj i personalizuj nazwy programów
• Dostosuj tony wysokie, średnie i niskie do swoich preferencji
• Zapisz preferowane ustawienia jako ulubione - możesz nawet oznaczyć lokalizację
• Pomoc w lokalizacji zagubionych lub zawieruszonych aparatów słuchowych
• Dostosowanie zmienności i częstotliwości dźwięku generatora szumu (dostępność funkcji zależy od modelu aparatu słuchowego oraz dopasowania aparatu przez protetyka słuchu)

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc, odwiedź stronę www.interton.com/sound

Co nowego

Wersja 1.11.2

Aktualizacja obejmuje udoskonalenia w zakresie stabilności i łączności.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (GN Hearing) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Zdrowie i sprawność
  • Dane użytkownika
  • Identyfika­tory
  • Dane użycia
  • Informacje poufne
  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka