Karta mého srdce 4+

Zamestnanecka pojistovna Skoda

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

S aplikací Karta mého srdce máte zdravotní informace své i svých nejbližších stále u sebe.

Obsahem jsou čerpané zdravotní služby, informace o preventivních prohlídkách a zdravotních programech, výsledky laboratorních vyšetření, historie zdravotního pojištění, komunikace se zdravotní pojišťovnou a mnoho dalšího. Data v aplikaci jsou bezpečně uložena a kdykoliv
k dispozici i v offline režimu.

Plně funkční je aplikace pouze pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Mobilní aplikace Karta mého srdce (KMS) má velice intuitivní ovládání, které je v souladu se standardy používanými u moderních mobilních aplikací.


Uživatel si v aplikaci KMS může přehledně uložit rodinnou i osobní anamnézu, vytvořit vlastní archiv zdravotních dokladů (lékařských zpráv, výsledků vyšetření apod), zaznamenat váhu či tlak nebo třeba na mapě najít nejbližší smluvní zdravotnické zařízení.

Aplikace KMS umožňuje schraňovat data o výšce, váze, srdečním tepu a tlaku, poskytovaná jinými zařízeními (např. Apple Watch) do aplikace Zdraví, aby je později uživateli v aplikaci KMS zobrazila.

Aplikace KMS data z aplikace Zdraví pouze načítá, nedochází k záznamu do aplikace Zdraví.

Aplikace bude průběžně aktualizována

Using App “Karta meho srdce“ you have your health information with you and your closest ones.

App contents medical services, information on preventive examinations and health programs, results of laboratory examinations, history of health insurance, communication with the health insurance company and much more. Application data is stored securely at any time.
App is available off-line mode too.

App is fully functional only for individuals insured of Škoda Employee Insurance Company.

App “Karta meho srdce” has a very intuitive control consistent with the standards used in modern mobile applications.

In App, the user can clearly list his family and personal history, create his / her own archive of health documents (medical reports, examinations, etc.), record weight or pressure, or find the nearest contracted health facility on the map.

App “Karta meho srdce“ enables to collect height, weight, heart rate and pressure data provided by other devices (for example Apple Watch) into the app Health. User can view this data in app “Karta meho srdce“.
App “Karta meho srdce“ imports data from the App Health only, no recording.

The application will be continuously updated

What’s New

Version 1.3.95

Oprava drobných chyb

App Privacy

The developer, Zamestnanecka pojistovna Skoda, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Medical
Health & Fitness
Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Medical