Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

馥鴻摩托為針對VACRON品牌與FUHO所生產的設備,來使用的即時監看行動App。

專屬機車專用App, 支援設備如下:
- VVG-MDE08B
- VVG-MDE31A
- VVG-MDE16

支援功能:
- 近端影像觀看
- 近端回放
- 下載回放檔案

Có gì Mới

Phiên bản 1.10.0

-支援mp4檔案下載。

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, FUHO TECHNOLOGY CO., LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích