Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

VacronDVR為專門針對FUHO所出品的監控設備來使用的新App。

以下功能皆可使用『直屏與橫屏』模式操作,支援設備種類有IPCam與DX系列DVR。
- 單分割與多分割模式下觀看即時影像,並可選擇主碼流或子碼流畫質。
- 日曆模式回放設備端的影像。
- 已新增過的設備資料,可透過Google Drive 將資料備份起來,方便在換機時還原。
- PTZ 控制。
- 5組開關控制。
- IPCAM 推播訊息通知。
- 畫面影像截圖,並可另存到相簿。

Có gì Mới

Phiên bản 1.20.3

修正iPhone 13 Pro手機,DK 設備P2P回放無法顯示。

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, FUHO TECHNOLOGY CO., LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích